Διακήρυξη έργου για: Προμήθεια – τοποθέτηση αντλίας στη θέση Πριάλα στην Τ.Κ. Ριζοβουνίου και ενίσχυση ύδρευση τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε. Θεσπρωτικού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ

ΤΕΥΔ