Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη 30 Αυγούστου

Πρόσκληση