Οι νέοι τηλεφωνικοί αριθμοί κλήσεων του Κ.Ε.Π. Φιλιππιάδας

Γνωστοποιείται ότι οι νέοι τηλεφωνικοί αριθμοί κλήσεων του Κ.Ε.Π. Φιλιππιάδας είναι οι εξής: 26833 60720 & 721.

Δημοσιεύτηκε σε: