Διακήρυξη για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη εκμίσθωσης