Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Πρόσκληση Δ.Σ.