Θεσπρωτικό: Ολοκληρώθηκε η μελέτη πυροπροστασίας και ανάδειξης του περιαστικού δάσους, με συνολικό προϋπολογισμό έργου 498.500 ευρώ.

Ο Δήμος Ζηρού στο πλαίσιο δράσεων που αφορούν τη δημιουργία και τη βελτίωση συστημάτων πρόληψης για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, και κυρίως τη δημιουργία υποδομών πυροπροστασίας σε ‘ευαίσθητες’ περιοχές, προχώρησε στην εκπόνηση μελέτης προστασίας και ανάδειξης του δημόσιου περιαστικού δάσους στο Θεσπρωτικό.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω δάσος βρίσκεται στη θέση «Κακή Ράχη» βορειοδυτικά του Θεσπρωτικού, στις υπώρειες περιοχές των Θεσπρωτικών Ορέων. Πρόκειται για δάσος που δημιουργήθηκε από αναδασώσεις της περιοχής και τα κυριότερα δασοπονικά είδη που απαντώνται σ’ αυτό είναι κυρίως τα πεύκα και τα κυπαρίσσια. Η περιοχή με την παρουσία του δάσους έχει εξελιχτεί σε ένα αξιόλογο φυσικό τοπίο, ενώ λειτουργεί και ανασχετικά στην εκδήλωση πλημμυρών.

Η μελέτη του έργου, το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό 498,500 ευρώ, προβλέπει σχεδιασμό τεχνικών και άλλων εργασιών. Επιγραμματικά προβλέπονται τα εξής: 1. υδατοπαροχές (εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και πίεσης νερού) 2. Κατασκευή ομβροδεξαμενής 3. Δίκτυο σωληνώσεων 4,5 km &πυροσβεστικοί κρουνοί. 4 Πληροφοριακές πινακίδες 5. Μονοπάτια 1,5m πλάτος και 3 km μήκος με χαλικοστρωμένα κράσπεδα και από τις δύο πλευρές 6. Πυροφυλάκια – παρατηρητήρια (μόνιμες κατασκευές λίθινα – ξύλο και τσιμέντο) 7. Πέτρινη βρύση 8. Εργασίες σήμανσης – πινακίδες υποδοχής – κατεύθυνσης, σήματα πορείας.

Δημοσιεύτηκε σε: