Διαγωνισμός για την υπηρεσία “Λειτουργία και συντήρηση βιολογικού καθαρισµού Φιλιππιάδας” για το έτος 2018