Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ζηρού και του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζηρού» έτους 2018

Διακήρυξη δημοπρασίας

Περίληψη διακήρυξης