ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΥΤΗΣ

Διακήρυξη εκμίσθωσης

Περίληψη