Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επισκευές και συντηρήσεις δικτύου ύδρευσης Δήμου Ζηρού»

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Τεχνική έκθεση

Έντυπο οικονομικής προσφοράς