Τ.Κ. Παναγιάς: Ολοκληρώνεται ένα σημαντικό έργο αντιστήριξης πρανών και οδοποιίας στον οικισμό Παναγιά

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες σε τεχνικό έργο αντιστήριξης πρανών και δρόμου πρόσβασης, πλησίον οικίας, στον οικισμό Παναγιά της Τ.Κ. Παναγιάς.
Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, μήκους 24,50 μέτρων (για τα πρώτα 7,50 μέτρα ύψους 4,5 μέτρα, για τα επόμενα 7,50 μέτρα ύψους 3,5 μέτρα και για τα επόμενα 9,50 μέτρα ύψους 2,5 μέτρα) καθώς και οδός πρόσβασης μήκους 25 μέτρων και πλάτους 3 μέτρων, από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.
Με την εκτέλεση του έργου, προϋπολογισμού 24.518.60 ευρώ, αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά ένα σημαντικό πρόβλημα. Αποκαθίσταται η ευστάθεια του πρανούς και θωρακίζεται έναντι της διάβρωσης από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Έτσι το σημείο γίνεται πλέον ασφαλές για τους κατοίκους των σπιτιών αλλά και την διάβαση των διερχόμενων οχημάτων και πεζών.
Σημειώνεται ότι το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου Ζηρού για το έτος 2017 και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ.

Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Γιολδάσης Απόστολος, κατά την επίβλεψη του έργου.

Δημοσιεύτηκε σε: