Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

Πρόσκληση