Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσκληση