Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018

Πρόσκληση Δ.Σ.