Προκήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ