ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Συντήρηση αντλιοστασίων λυμάτων (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΚΑΙ Ν. ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ)

Διακήρυξη