Ενημέρωση για τον διεθνές διαγωνισμό: “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών των οικονομικών ετών 2019-2021 του Δήμου Ζηρού”

Ενημέρωση 1

Ενημέρωση 2