Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 και ώρα 14.00

Πρόσκληση