Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση “Ντρούμπαλος” της Τ.Κ. Κρανέας

Διακήρυξη

Περίληψη