Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση “Βαλαωρίτης” στην Τ.Κ. Κρανέας

Διακήρυξη

Περίληψη