Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Θεσπρωτικού

Διακήρυξη -Ορθή επανάληψη

Περίληψη διακήρυξης

 

 

Δημοσιεύτηκε σε: