Διακήρυξη διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην περιοχή “Tζέρα” Τ.Κ. Κρανέας

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξη