Πρόσκληση για δημιουργία Περιβαλλοντικής Ομάδας Εθελοντών Δήμου Ζηρού

Ο Δήμος Ζηρού με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία Περιβαλλοντικής Ομάδας Εθελοντών, όπου μπορεί να συμμετέχει ο κάθε δημότης και κάτοικος της περιοχής. Η συγκεκριμένη ομάδα θα πραγματοποιεί δράσεις αισθητικής αναβάθμισης και καθαρισμού εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου καθώς και εκδηλώσεις και προγράμματα ενημέρωσης και δραστηριοποίησης των πολιτών για περιβαλλοντικά ζητήματα. Καλούνται όλοι όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Περιβαλλοντική Ομάδα Εθελοντών του Δήμου Ζηρού να το δηλώσουν στο τηλ. 2683 3606000 ή ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: info@dimoszirou.gr.