Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση Δ.Σ.