Αναβαθμίζονται οι Παιδικές χαρές του Δήμου μετά και την εξασφάλιση 214.000 ευρώ από το πρόγραμμα “Φιλόδημος”

Εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου μας, για ένταξη στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» 10 παιδικών χαρών, οι οποίες θ’ ανακατασκευαστούν πλήρως ή θα αποπερατωθούν οι εργασίες κατασκευής τους. Πιο συγκεκριμένα από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών ο Δήμος Ζηρού εξασφάλισε το ποσό των 214. 000 ευρώ, που αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση σύγχρονου εξοπλισμού, σε όργανα, φωτισμό και δάπεδα. Το συγκεκριμένο έργο, που έχει φορέα υλοποίησης τον Δήμο, σε συνδυασμό με άλλα τρία έργα αναβάθμισης παιδικών που πραγματοποιούνται με ίδιους πόρους και αφορούν παρεμβάσεις στις παιδικές χαρές των Τ.Κ. Γοργομύλου και Πέτρας, την αναβάθμιση παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Γυμνοτόπου και της παιδικής χαράς της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, ένα έργο που θα ξεκινήσει σύντομα, θα αναβαθμιστεί το μεγαλύτερο μέρος των παιδικών χαρών των Τ.Κ. του Δήμου, ενώ στόχος είναι να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις σε όλες τις Παιδικές χαρές.

«Η ενίσχυση που έρχεται από το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” μας δίνει την ώθηση να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα και σε περισσότερες παιδικές χαρές, τη διαδικασία αναβάθμισης – πιστοποίησης, με στόχο κάθε Τοπική Κοινότητα του Δήμου μας να έχει μια ασφαλή και πιστοποιημένη παιδική χαρά» δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Καλαντζής Νικόλαος.

Δημοσιεύτηκε σε: