Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 21 -06-2018

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 7014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ν. 14 / 2018

ΠΡΟΣ : ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου με την υποχρέωση εφ΄όσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς τους να παραβρίσκονται στην συνεδρίαση οι ίδιοι ή οριζόμενοι από αυτούς υπάλληλοι για την παροχή διευκρινήσεων έχοντας και τα σχετικά γραπτά στοιχεία της Υπηρεσίας.

Σας προσκαλώ σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στις 25 Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ για συζήτηση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού .

  2. Σύνταξη 8ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου.

  3. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών από την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων.

  4. Καθορισμός όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο « Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού».

  5. Καθορισμός όρων δημοπράτησης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών στην Δημοτική Κοινότητα Φιλιππιάδας».

  6. Καθορισμός όρων δημοπράτησης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση του παλαιού σχολείου Κρανέας του Δήμου Ζηρού και μετατροπή του σε συλλογή – εκθετήριο της λαογραφικής – αγροτικής – πολιτιστικής κληρονομιάς ».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Καλαντζής

Δημοσιεύτηκε σε: