Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση