2. Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σημαντικό μήνυμα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

https://www.youtube.com/watch?v=r-HmWs6JqUk&feature=youtu.be

Δημοσιεύτηκε σε: