Διακήρυξη διαγωνισμού για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση “Μαράζι” της Τ.Κ. Μελιανών

Διακήρυξη

Περίληψη