Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση Δ.Σ.