Διακήρυξη για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης