Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ. την Δευτέρα 20 Αυγούστου

Πρόσκληση