Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ. τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση