Έπειτα από 25 χρόνια 11 συνδημότες στο Θεσπρωτικό απέκτησαν κτηματολογικούς τίτλους ιδιοκτησίας των οικοπέδων τους.

Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για 11 συνδημότες μας στη Δ.Ε. Θεσπρωτικού, οι οποίοι έπειτα από 25 και πλέον χρόνια, αποκτούν τίτλους ιδιοκτησίας Κτηματολογίου των οικοπέδων τους και μπορούν έτσι -επιτέλους- να τα οικοδομήσουν. Πρόκειται για συμπολίτες μας από την Δ.Ε. Θεσπρωτικού οι οποίοι δεν διέθεταν οικοδομήσιμους χώρους και το 1993 ο πρώην Δήμος Θεσπρωτικού, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,τους είχε εκποιήσει οικόπεδα, έναντι τιμήματος, στη θέση “Κακή Ράχη”. Έναν χρόνο αργότερα μεταβιβάστηκε στους 11 συνδημότες μας και η κυριότητα των οικοπέδων τα οποία ήταν εμβαδού περίπου ενός στρέμματος έκαστο. Στο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο όμως, δεν περιγράφονταν όρια και διαστάσεις οπότε και δεν καταχωρήθηκαν στο Εθνικό Κτηματολόγιο με συνέπεια οι ιδιοκτήτες να μην αποκτήσουν τίτλους ιδιοκτησίας και να μην μπορούν να τα οικοδομήσουν.

Σήμερα, μετά την κλήρωση των οικοπέδων και την υπογραφή των συμφωνητικών από τον Δήμαρχο κ. Νικόλαο Καλαντζή, ο Δήμος Ζηρού, ως καθολικός διάδοχος του πρώην Δήμου Θεσπρωτικού, πραγματοποίησε όλες τις απαραίτητες ενέργειες κι ένα θέμα που ταλάνιζε επί δεκαετίες 11 συνδημότες μας, διευθετήθηκε αισίως και οριστικά.

Δημοσιεύτηκε σε: