Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση