Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο: “Ύδρευση οικισμού Βούλιστας Τοπικής Κοινότητας Παναγιάς”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΥ

ΠΑΝΑΓΙΑ Γ1

ΠΑΝΑΓΙΑ ΗΜ1

ΠΑΝΑΓΙΑ ΗΜ2

ΠΑΝΑΓΙΑ ΗΜ3

ΠΑΝΑΓΙΑ ΗΜ4

ΠΑΝΑΓΙΑ ΗΜ5

ΠΑΝΑΓΙΑ ΗΜ6

ΠΑΝΑΓΙΑ Μ1

ΠΑΝΑΓΙΑ Ο1

ΠΑΝΑΓΙΑ Ο2

ΠΑΝΑΓΙΑ Ο3

ΠΑΝΑΓΙΑ Ο4

ΠΑΝΑΓΙΑ Ο5

ΠΑΝΑΓΙΑ Ο6

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΔ 2

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΔ1

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΑ 1

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΑ2

ΠΑΝΑΓΙΑ Τ1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΑΥ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΦΑΥ