Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο: “Λειτουργία και Συντήρηση βιολογικού καθαρισμού Φιλιππιάδας”