Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ.

Πρόσκληση