Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. » ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ και των ΝΠΔΔ .

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης