Βελτίωση οδών για την πρόσβαση σε κατοικίες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στις Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου και Παπαδατών Δήμου Ζηρού

Δημοσιεύτηκε σε: