Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση