Διακήρυξη διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Κρανέας

Διακήρυξη

Περίληψη