Διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με τη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης με Ακρωνύμιο “INTERNET OF MINS” στα πλαίσια του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Intefferg IPA CBC “Greece – Albania 2014-2020”

Διευκρινίσεις για το internet of Bins