Ένα ακόμη σημαντικό έργο για τον Δήμο Ζηρού και την πόλη της Φιλιππιάδας

Εντάχθηκε στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το έργο «Βελτίωση – Αποκατάσταση οδού Παράκαμψης Φιλιππιάδας με αφετηρία τον Κόμβο Καμπής» προϋπολογισμού 2.2 εκ. ευρώ.

Ένα ακόμη σημαντικό έργο για το Δήμο Ζηρού και την πόλη της Φιλιππιάδας, μπήκε σε τροχιά υλοποίησης. Πιο συγκεκριμένα εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το έργο «Βελτίωση – Αποκατάσταση οδού Παράκαμψης Φιλιππιάδας με αφετηρία τον Κόμβο Καμπής» προϋπολογισμού 2.200.000,00 ευρώ.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την πόλη της Φιλιππιάδας που θα ελαφρύνει κατά πολύ το κυκλοφοριακό φορτίο που δέχεται σήμερα το κέντρο της πόλης και θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια.

Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου και περιλαμβάνει:

α. την επέκτασή της οδού με αμφίδρομη προσθήκη πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων από την Καμπή έως τη Φιλιππιάδα.

β. την ανάπτυξη αντιπλημμυρικής προστασίας και αποστράγγισης της οδού, για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στον κάμπο της Φιλιππιάδας.

γ. τη βελτίωση των γεωμετρικών στοιχείων και διαπλάτυνση της υπάρχουσας γέφυρας του Λούρου ποταμού.

δ. τη δημιουργία κυκλικού κόμβου, στο ύψος της οδού, προς τα γήπεδα ‘πέντε επί πέντε’.

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τις απαραίτητες απαλλοτριώσεις (σ.σ. έχει τοιχοκολληθεί η σχετική ανακοίνωση πρότασης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων και ακινήτων που απαιτούνται με το κτηματολόγιο με τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα), ώστε να προχωρήσει όσο πιο άμεσα γίνεται το έργο.

Δημοσιεύτηκε σε: