Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 22 Ιουλίου και ώρα 19.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα 18 Ιουλίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ Ζ Η Ρ Ο Υ Αριθ. Πρωτ. 8713

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 07η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ :

 1. Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού
 2. Καλαντζή Νικόλαο, Δήμαρχο Δήμου Ζηρού
 3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας
 4. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 19 : 00΄ σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2019.

 2. Έγκριση και διάθεση δαπάνης για το 3ο Συμπόσιο γαστρονομίας Λάκκας Σουλίου ( Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού και Τοπικής Κοινότητας Κρανέας ).

 3. Έγκριση και διάθεση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της 2ης ποδηλατικής ανάβασης Κρανέας με την Αδελφότητα Κριανιωτών Πρέβεζας.

 4. Έγκριση διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης Θεσπρωτικού, καθορισμός χώρου για τη διοργάνωσή της και έγκριση του τρόπου διοργάνωσης και λειτουργίας αυτής.

 5. Έγκριση διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης Φιλιππιάδας, καθορισμός χώρου για τη διοργάνωσή της και έγκριση του τρόπου διοργάνωσης και λειτουργίας αυτής.

 6. Ορισμός ενός τακτικού μέλους, με τον αναπληρωτή του ως εκπρόσωποι του Δήμου Ζηρού στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΤΑΝΑΜ Α. Ε. Ο.Τ.Α.

 7. Λήψη απόφασης για έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής από καταληφθείσες δημοτικές εκτάσεις στην Τοπική Κοινότητα Νέας Κερασούντας.

 8. Χορήγηση άδειας διαμόρφωσης αγροτικού δρόμου πρόσβασης στις εγκαταστάσεις της, στο Θεσπρωτικό, από την εταιρεία ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α. Ε.

 9. Λήψη απόφασης σε αίτημα της Κοινοπραξίας ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ για διάλυση της σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο : « Αποκατάσταση του παλαιού σχολείου Κρανέας του Δήμου Ζηρού και μετατροπή του σε συλλογή – εκθετήριο της λαογραφικής – αγροτικής – πολιτιστικής κληρονομιάς ».

 10. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : « Βελτίωση οδοποιίας εντός του αναδασμού Μπόϊδας – Μαυρής από οικισμό Τύρια έως Ρωμιά ».

 11. Τροποποίηση – συμπλήρωση της παραγράφου 1 της αριθ. 337/2018 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : « Καθορισμός εργασιών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων ενταγμένων στο τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2018 ».

 1. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο : « Αποκατάσταση πεζοδρομίων Τοπικής Κοινότητας Θεσπρωτικού ».

 2. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο : « Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού ».

 3. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο : « Αποκατάσταση προβλημάτων υποδομών συλλογής ομβρίων υδάτων στην Δημοτική Κοινότητα Φιλιππιάδας ».

 4. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο : « Παρεμβάσεις για την βελτίωση κεντρικής πλατείας στην Τοπική Κοινότητα Νέας Κερασούντας ».

 5. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο : « Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζηρού ».

 6. Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο : « Στεγάνωση ομβροδεξαμενών Δήμου Ζηρού ».

 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο : « Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Δρυοφύτου ».

 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο : « Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας ».

 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο : « Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Φανερωμένης της Τ. Κ. Κερασώνος Δήμου Ζηρού ».

 10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο : « Κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στην Τοπική Κοινότητα Πέτρας ».

 11. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο : « Αποκατάσταση πεζοδρομίων Τοπικής Κοινότητας Θεσπρωτικού ».

 12. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο : « Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού ».

 13. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : « Βελτίωση δημοτικών οδών Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας ».

 14. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : « Αποκατάσταση προβλημάτων οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Ανωγείου ».

 15. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου Δήμου Ζηρού.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χασίδης