Από 26/8/2019 έως και 30/8/2019 θα είναι ανοιχτοί οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Ζηρού

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

« ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ –ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ »

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Γεννηματά

Ταχ. Κ. : 48200 Φιλιππιάδα

Τηλ & Φαξ : 2683031223

e-mail : orgdimdikdz@gmail.com

Φιλιππιάδα: 23-07-2019

Αρ. Πρωτ.:999

ΑΠΟΦΑΣΗ 17-2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Έχοντας υπόψη

  • Την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Προγραμμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Δ.Δ.-Δ.ΖΗΡΟΥ»

  • Την υπ΄ αρ. 6451/7-6-2019 πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

  • Το χρονοδιάγραμμα εγγραφών στις δομές και την υπογραφή των συμβάσεων και των εξουσιοδοτήσεων από τις ωφελούμενες μητέρες έως και τις 2/9/2019.

  • Την ανάγκη εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης των εγγραφών των φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων για τη σχολική χρονιά 2019-2020.

  • Τη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων (ερωτηματολόγιο εισόδου, σύμβαση, εξουσιοδότηση, αξία τοποθέτησης).

  • Την απόφαση του Δ.Σ 60/2019 με ΑΔΑ:.Ω39ΛΟΚ7Ψ-ΒΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ

Οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Ζηρού να είναι ανοιχτοί από

26/8/2019 έως και 30/8/2019 και ώρες 10:00 έως 13:30, ώστε να υποδέχονται τους γονείς για να υπογράψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

                                                                                                     Καραπάνου Αναστασία

 

Απόσπασμα απόφασης

Δημοσιεύτηκε σε: