Διακήρυξη διαγωνισμού για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ. Κ. Αγίου Γεωργίου,

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης