Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. για την εκλογή προεδρείου και επιτροπών

Πρόσκληση