Ο ορισμός των νέων αντιδημάρχων και των αρμοδιοτήτων τους

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Δημοσιεύτηκε σε: