Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 21 – 10 – 2019
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13324

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ν. 5/2019

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σας προσκαλώ σε Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στις 25 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10,00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Εκλογή αντιπροέδρου επιτροπής Ποιότητας Ζωής .
2) Εισηγήσεως επί αιτήματος Νικάκη Αθανασίου του Βασιλείου περί χορηγήσεως αδείας εισόδου – εξόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Παναγή Τσαλδάρη στη Φιλιππιάδα.
3) Εισηγήσεως επί αιτήματος Κονταξή Αποστόλου του Ευαγγέλου περί χορηγήσεως αδείας εισόδου – εξόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Διαδόχου Κωνσταντίου στο Θεσπρωτικό .

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Καλαντζής

Δημοσιεύτηκε σε: